Pasaklı Tanrıça - Sophie Kinsella Kitap Yorumu

4 Puan 00:26

Umutsuz - Colleen Hoover Kitap Yorumu

5 Puan 18:05

Uyumsuz - Veronica Roth Kitap Yorumu

5 Puan 15:09

Supernatural: Bir Daha Asla - Keith R.A. DeCandido Kitap Yorumu

4 Puan 13:41